Stichting St. Rafael

0318051engelbewaarder

 

Activiteiten 2016

Onze stichting heeft als hoofddoel jongeren kansen bieden, vasthouden en stimuleren in aandacht voor elkaar. Met zo weinig middelen kunnen kinderen er iets moois van maken. De werkers in het veld, kunnen kinderen laten spelen en laten delen. Maar soms ontbreekt zelfs dat kleine beetje dat nodig is, soms wordt dat laatste beetje wegbezuinigd.

Onze stichting wil maar één ding, juist daar de helpende hand bieden, waar jongeren geholpen worden om verantwoord groot te worden, hen vasthouden en aandacht geven. Het is goed dat zij altijd weer een beroep kunnen doen op anderen, waaronder de Stichting Sint Rafaël. Dat gebeurde ook in de afgelopen jaren0. Dat werd mogelijk gemaakt door de warmte en de steun die milde gevers ons werk en daarmee de jeugd toedragen.

 

Het bestuur van de Stichting is verheugd dat de Stichting in 2015 de volgende activiteiten kon ondersteunen:

  • Voor de werkweek van Basisschool Jeroen gaf de Stichting een bijdrage ad € 700,–.
  • Voor de werkweek van Basisschool De Regenboog gaf de Stichting een bijdrage ad € 700,–.
  • Scoutinggroep Scouting de Rimboejagers ontving een bijdrage voor de aanschaf van 6 tweepersoonstenten voor de Explorers en de stam ad € 1350,-.
  • De situatie waarin Scouting De Rimboejagers verkeert baart het bestuur zorgen. Hun huisvesting staat onder druk. Er zijn plannen om een pand in Ockenburg te betrekken, waarover met de gemeente wordt onderhandeld. Er zijn wat eigen middelen, maar om de financiering vlot te trekken zou een eerste toezegging van buiten eigen kring als ‘aanjager’ kunnen helpen. Een en ander overwegende heeft het bestuur besloten een voorwaardelijke toezegging te doen tot maximaal 10% van de renovatiekosten, die begroot zijn op € 120.000,-
  • Scouting Maurits Viool ontving een bijdrage voor de aanschaf van  6 barbecuebakken, voor de viering van hun jubileum en later gebruik. Het bestuur deed een bijdrage € 1.000,–.

 

Stichting Sint Rafaël,

 

de helpende hand voor jongeren